شرکت به درب رزین فرم با به کارگیری کادری مجرب و متخصص و با دارا بودن تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته در زمینه کنترل کیفیت و کمیت محصولات تولیدی، توانسته است محصولاتی با کیفیت مطلوب به بازارهای داخلی و خارجی ارائه نماید .

  آزمون های صورت گرفته جهت کنترل کیفیت ماده اولیه و محصول نهایی شامل موارد زیر می باشد:
-    آزمون های فیزیکوشیمیایی: مهاجرت، استخراج، رفتار حرارتی (رنگ شعله، بوی حاصل از سوختن و pH بخار)، خاکستر، تغییر ابعاد، میزان جذب آب، فراریت، نشت پذیری، کنترل ورن محصول، کنترل ابعادی (ضخامت کف،ارتفاع و...)
-    آزمون های میکروبی: کپک و مخمر، سودوموناس، کلی فرم، استافیلوکوکوس اورئوس